Mỹ phẩm duy nhất đạt chứng chỉ sinh học Cosmos Organic của châu Âu.